Cẩm nang hiệp khách 4 sao trong Tiếu Ngạo Giang Hồ Mobile

Cẩm nang hiệp khách 4 sao trong Tiếu Ngạo Giang Hồ Mobile

Trong nội dung bài chia sẻ hôm nay bạn đọc cùng Game cho iOS tiếp tục đi tìm hiểu những thông tin chi tiết nhất về hệ thống hiệp khách 4 sao trong Tiếu Ngạo Giang Hồ Mobile nhé.

Sử Đăng Đạt

cam-nang-hiep-khach-4-sao-trong-tieu-ngao-giang-ho-mobile-1

Lưu hành trục nguyệt: Tấn công liên tiếp 3 phát, phát cuối làm ngã;

Phách San Đoạn Nhạc: Công phía trước trong phạm vi hình chữ nhật, làm địch ngã;

Phong Quyển Tàn Vân: 2 liên kích nhanh trong phạm vi hình quạt về trước, kích lui địch;

Phê kháng đảo hư: Di chuyển về phia trước, làm địch ngã;

Thạch phá thiên kinh: Công xa về trước, phát kiếm khí phạm vi lớn để công địch.

Đào Diệp Tiên

cam-nang-hiep-khach-4-sao-trong-tieu-ngao-giang-ho-mobile-2

Lăng không thối: Tấn công 2 chiêu trong phạm vi hình quạt;

Truy vân thối: Tấn công nhanh ở cự ly xa, đánh bay đối thủ;

Vô ảnh cước: Tấn công liên tục  và phát ra 2 luồng sóng công kích đối thủ ở xa;

Hồi phong bộ: Tấn công ở cự ly xa và đánh bay đối thủ;

Phong hành bộ: Tức tốc rút quân, tức tốc tấn công .

Phổ Thiền

cam-nang-hiep-khach-4-sao-trong-tieu-ngao-giang-ho-mobile-3

La Hán Chưởng: Tấn công 1 lần

Kim Cương Nộ: Công vòng tròn, kích lui địch, bản thân tự vào trong 1 khoảng thời gian;

Yến hồi toàn: Công phía trước hình quạt, kích cuối cùng làm ngã;

Hổ đào tâm: Sau khi chắn, phản kích, thứ 1gây kích phi, Thứ 2 làm ngã.

Tiêu Nhược Thủy

cam-nang-hiep-khach-4-sao-trong-tieu-ngao-giang-ho-mobile-4

Vũ liễu hồi nguyệt đao: Công 2 lần trong phạm vi hình chữ nhật;

Nhược Liễu Phù Phong: Nhảy tới trước địch, công và gây choáng;

Lôi đình chấn nộ: di chuyển về trước và liên tục công;

Dương chi cam lộ: 3 liên kích về trước, kích cuối cùng làm ngã;

Giang Hải Nghi Quang: Phóng Liễu diệp đao xung quanh địch.

Thạch Man Châu

cam-nang-hiep-khach-4-sao-trong-tieu-ngao-giang-ho-mobile-5

Ngư tường trường không: Công liên tục cận chiến, kích cuối kích bay địch;

Xà Ảnh Tâm Hàng: Công cận thân theo hình quạt;

Giảo thỏ tam quật: Phía trước thả bẫy, công địch rơi vào bẫy;

Tiêu hồn tán: Công xa, phóng 3 châm độc công địch;

Đào hoa chướng: Công xa, phát dịch độc công địch.

Lam Phụng Hoàng

cam-nang-hiep-khach-4-sao-trong-tieu-ngao-giang-ho-mobile-6

Mĩ nhân tam tiếu: Công phía trước theo hình quạt;

Bọ cạp vẫy đuôi: Công tự thân phạm vi hình tròn;

Càn Khôn Nhất Trịch: Công từ xa, bắn ngũ sắc hoàn nhỏ;

Thúc Hồn Hoàn: Công từ xa, bắn ngũ sắc hoàn lớn, gây hiệu quả định thân cho địch bị công;

Quang Hà mãn Thiên: Công từ xa, bắn nhiều hồi ngũ sắc hoàn, công hầu như bao phủ phạm vi phía trước.

Hoàng Chung Công

cam-nang-hiep-khach-4-sao-trong-tieu-ngao-giang-ho-mobile-7

Nhị huyền kim thương: Công xa, bắn đơn cầm âm kiếm khí;

Tam huyền giác cung: Công xa, bắn đơn Cầm âm kiếm khí mạnh, gây kích phi;

Tứ huyền hỏa trưng: Công xa, Liên tục gây ra Cầm Âm Kiếm khí;

Ngũ Huyền Thủy Vũ: Công xa, Liên túc bắn nhanh nhiều cầm âm kiếm khí;

Dao Trì Tri Âm: Cận chiến, địch xung quanh mình.

Hắc Bạch Tử

cam-nang-hiep-khach-4-sao-trong-tieu-ngao-giang-ho-mobile-8

Kỳ tinh điểm điểm: Công liên tục về trước;

Đề tử tụ khí: Công quanh bản thân theo hình tròn;

Quải giác phi đoạn: Ném bàn cờ tấn công từ xa;

Phong thiên chi nhãn: Phi hành công địch;

Di Lạc Tinh Vũ: Công xa, bắn 3 con cờ.

Đan Thanh Sinh

cam-nang-hiep-khach-4-sao-trong-tieu-ngao-giang-ho-mobile-9

Bạch hồng quán nhật: 3 liên kích nhanh về trước, kích cuối làm ngã;

Đằng giao khởi phượng: Đạp đối thủ ở xung quanh tạo thành đánh bay;

Ngọc long đảo huyền: Tiến nhanh tới sau đối thủ rồi tấn công, phát cuối làm ngã, kích cuối cùng làm ngã;

Xuân phong dương liễu: 5 liên kích nhanh, kích cuối kích bay địch;

Bát mặc phi ma: Tiến tấn công đến trước, đánh phá đối thủ.

Thốc Bút Ông

cam-nang-hiep-khach-4-sao-trong-tieu-ngao-giang-ho-mobile-10

Bút mặc hoành phi: Dùng bút tấn công 1 mục tiêu;

Bồi Tướng Quân Sư: Công phía trước, vết mực để lại công địch tiếp, tung trên không;

Khúc thủy lưu thương: Tấn công xung quanh liên tục 2 lần;

Nhan cân liễu cốt: Dùng nội lực hóa thành bẫy đối thủ tấn công xung quanh sẽ bị đánh bật;

Hoài tố tự tự: Công liên tục phía trước.

Bất Giới Đại Sư:

cam-nang-hiep-khach-4-sao-trong-tieu-ngao-giang-ho-mobile-11

Nhất túy phương hưu: Công phía trước hình quạt;

Hà dĩ giải ưu: Tấn công 4 liên kích, phát cuối đánh bay;

Lưu linh đồng túy: Xông đến trước hất bay đối thủ đứng chắn đường;

Đỗ khang châm tửu: Tấn công trước rồi nhảy lên đập xuống,  cuối cùng  đánh bay đối thủ;

Tửu Hàm Nhĩ Thục: Tiến đến trước tấn công liên tục đối thủ xung quanh.

Dương Liên Đình

cam-nang-hiep-khach-4-sao-trong-tieu-ngao-giang-ho-mobile-12

Hoa khinh tự mộng: Tấn công liên tiếp 3 chiêu, chiêu cuối đánh ngã đối thủ;

Phi Hoa Trục Nguyệt: Tấn công từ xa;

Nhạn Hành Tà Kích: Tấn công đối thủ đến trước và làm ngã;

Thiên Y Thiên Phùng: Tấn công đối thủ xung quanh và đánh bật yếu;

Đảo chuyển càn khôn: Tiến đến trước và tấn công đối thủ xung quanh;

Đào Hoa Tiên

cam-nang-hiep-khach-4-sao-trong-tieu-ngao-giang-ho-mobile-13

Khí diễm chưởng: Tấn công hình quạt ở cự ly gần;

Đào hoa đóa đóa khai: Phát ra 2 đợt sóng tấn công đối thủ ở cự ly xa;

Viễn sơn đào hoa tiếu: Phát ra 1 đợt sóng tấn công  đánh bay đối thủ;

Thăng Long Sĩ Đầu: 1 chuỗi tấn công đối thủ xung quanh và tạo ra đánh bật yếu;

Thăng long thổ thủy: 1 chuỗi tấn công đối thủ xung quanh và tạo ra đánh bật yếu.

Đại Lỵ Ty

cam-nang-hiep-khach-4-sao-trong-tieu-ngao-giang-ho-mobile-14

Đoạn Trường Đao: 2 Liên kích thường về phía đối phương;

Đường Lang Bộ Thiền: Liên kích nhanh đối phương nhiều lần, cuối cùng gây ra phi kích;

Tuyết Ủng Lam Quan: Liên kích chém nhanh, cuối cùng khiến địch ngã quỵ

Phi Mã Bất Tiền: Nhảy tới đằng sau địch, khiến địch Xuất hiện phía sau đối thủ, đánh bay lên ko và chém liên tiếp;

Vân hoành tần lĩnh: Bay ra sau đối thủ bổ chém gây choáng tạm thời.

Phí Bân

cam-nang-hiep-khach-4-sao-trong-tieu-ngao-giang-ho-mobile-15

Tung Sơn Khoái Kiếm: Tấn công về trước phạm vi hình chữ nhật;

Đại Tung Dương Chưởng: Sau khi công phía trước khoảng cách nhỏ, hút địch trong phạ vi hình quạt về phái trước bản thân;

Bích Lạc Kiếm: Nhảu bổ vè trước, làm ngã địch;

Thăng Long Kiếm: Sau khi nhảy về địch phía trước, thêm 2 liên kích, cuối cùng 1 kích kích bay địch;

Dương Viêm Kiếm: Tấn công liên tiếp 3 phát, phát cuối làm ngã.

Điền Bá Quang

cam-nang-hiep-khach-4-sao-trong-tieu-ngao-giang-ho-mobile-16

Phong tảo bại diệp: Tấn công  1 lần;

Toàn phong khoái đao: Tấn công xung quanh, đánh bay đối thủ;

Quang chi nhất đao: Tiến đến trước tấn công;

Phi sa tẩu thạch: Tấn công phạm vi hình quạt  và đánh ngã đối thủ;

Khoái Đao Tam Trảm: Tấn công 3 chiêu, phát cuối đánh bay.

Phong Bất Bình

cam-nang-hiep-khach-4-sao-trong-tieu-ngao-giang-ho-mobile-17

Phong khởi vi lan: Công phía trước hình quạt, kích bay địch;

Bát vân kiến nhật: 3 liên kích về phía trước theo hình chữ nhật, kích cuối cùng làm ngã;

Thương Sơn Biệt Cựu: Công liên tiếp 3 lần, phát cuối gây choáng;

Cuồng phong phi chưởng: Tiến đến trước và dùng chưởng tấn công đối thủ, gây choáng tạm thời;

Khúc Phi Yến

cam-nang-hiep-khach-4-sao-trong-tieu-ngao-giang-ho-mobile-18

Linh đang truy kích: Liên tục truy kích địch về trước, kích cuối cùng gây ra kích phi;

Thải thải thải: Tiến đến trước tấn công, phát cuối nhảy lên dẫm đạp gây choáng;

Chuyển chuyển chuyển: Tấn công xung quanh liên tục 3 lần, phát cuối đánh bay đối thủ;

Đạn châu tiểu pháo: Nhảy về sau bắn đạn;

Đạn châu đại pháo: Nhảy về sau bắn đạn.

Nghi Lâm

cam-nang-hiep-khach-4-sao-trong-tieu-ngao-giang-ho-mobile-19

Phi hoa điểm thúy: Công phía trước hình quạt;

Thải vân truy nguyệt: Tấn công đến trước và đánh tan đối thủ;

Lạc anh mạn thiên: Tấn công 4 chiêu liên tiếp;

Triều Yên Hoành Độ: Sau khi chắc lực, công mạnh địch trong phạm vi hình chữ nhật;

Vạn lưu quy tông: Sau khi chắn lực, dùng kiếm tấn công đối thủ liên tiếp 3 lần.

Nhạc Linh San

cam-nang-hiep-khach-4-sao-trong-tieu-ngao-giang-ho-mobile-20

Thanh Mai Như Đậu: Dùng kiếm tấn công đối thủ đến trước;

Đào hoa lưu thủy: Đâm chọc đối thủ đến trước và gây choáng;

Vũ hậu sạ phùng: Tiến đến trước, tấn công đối thủ xung quanh;

Hồi tâm chuyển ý: Tấn công phạm vi hình quạt đánh bay đối thủ;

Kiếm túy thính phong: Chém liên tục đến trước.

Hướng Vấn Thiên

cam-nang-hiep-khach-4-sao-trong-tieu-ngao-giang-ho-mobile-21

Giải Ngưu Khoái Đao: Gây ra sát thương nhanh nhiều lần cho địch;

Đường Lam Trảm: Gây sát thương nhanh duy trì nhiều lần cho đối phương sau đó thêm 1 hành trảm công, kích phi địch;

Đẩu Chuyển Tinh Di: Gây sát thương nhanh duy trì nhiều lần cho đối phương sau đó thêm Toàn Phong trảm liên tục cho địch xung quanh;

Thất Huyền Hình Đoạn: Gây sát thương nhanh duy trì nhiều lần cho đối phương, thêm sát thương công nhiều lần;

Tứ Đại Giai Không: Di chuyển về trược, và công liên tục từ xa, đánh tan hoặc ngã gục.

Hy vọng bài chia sẻ về cẩm nang hiệp khách 4 sao trong gMO Tiếu Ngạo Giang Hồ Mobile trên đây hữu ích cho bạn đọc. Chúc bạn chơi game vui vẻ và đừng quên đón đọc phần cuối với các hiệp khách 5 sao nhé.

Link tải Tiếu Ngạo Giang Hồ Mobile cho iOS: http://goo.gl/Dm6eBz

Link tải Tiếu Ngạo Giang Hồ Mobile cho Android: http://goo.gl/7C6PkS