Điểm nhấn của Tiên Kiếm Kì Duyên là hệ thống đồ họa sống động và sắc