ĐTCL bản 10.21: Buff hàng loạt Hệ Tộc, sửa lại Nguyệt Tộc, Thánh Thần

Ở bản cập nhật 10.21 Đấu Trường Chân Lý, Riot đã buff lớn cho các hệ tộc yếu thế, tiếp tục sửa lại Nguyệt Tộc và Thánh Thần….. cùng một số thay đổi khác.

Thay đổi Hệ Tộc ở Đấu Trường Chân Lý bản 10.21

ĐTCL bản 10.21: Buff hàng loạt Hệ Tộc, sửa lại Nguyệt Tộc, Thánh Thần 1

Sát Thủ

 • 6 Tướng: Tỉ lệ chí mạng tăng từ 40% => 50%

Thánh Thần

Hiệu ứng mới: Khi tấn công 6 lần hoặc dưới 50% máu, tướng Thánh Thần tự thoát khỏi mọi trạng thái khống chế và thăng thiên, tự giảm 66% sát thương nhận vào và tăng 50% sát thương chuẩn cộng thêm trong thời gian ngắn

 • 2 Tướng: 4 giây
 • 4 Tướng: 7 giây
 • 6 Tướng: 10 giây
 • 8 Tướng: 13 giây

Nguyệt Tộc

Hiệu ứng mới: Ở đầu vòng đấu, tướng Nguyệt Tộc sao thấp nhất được tăng 1 sao, nếu bằng sao thì chọn tướng nhiều trang bị nhất

 • 3 Tướng: Tăng cho 1 Tướng
 • 5 Tướng: Tăng cho 3 Tướng

Song Đấu

 • 2 Tướng: Tốc đánh mỗi stack tăng từ 12 giây => 15 giây
 • 4 Tướng: Tốc đánh mỗi stack tăng từ 20 giây => 25 giây
 • 6 Tướng: Tốc đánh mỗi stack tăng từ 35 giây => 40 giây
 • 8 Tướng: Tốc đánh mỗi stack tăng từ 60 giây => 80 giây

Thợ Săn

 • 2 Tướng: Sát thương cộng thêm giảm từ 175% => 150%
 • 4 Tướng: Sát thương cộng thêm tăng từ 175% => 200%
 • 5 Tướng: Sát thương cộng thêm từ 175% => 225%

Bóng Ma

 • 2 Tướng: Sát thương cộng thêm tăng từ 100 => 150
 • 3 Tướng: Sát thương cộng thêm tăng từ 325 => 400
 • 4 Tướng: Sát thương cộng thêm tăng từ 650 => 750

Tiên Phong

 • 6 Tướng: Giáp tăng từ 500 => 750
 • 8 Tướng (Mới): Tăng 2000 Giáp

Những thay đổi về Tướng ở meta 10.21

Tướng 1 Vàng

Diana

 • Số cầu năng lượng giảm từ 4/5/6/10 => 4/5/6/8

Fiora

ĐTCL bản 10.21: Buff hàng loạt Hệ Tộc, sửa lại Nguyệt Tộc, Thánh Thần 2

 • Thời gian choáng kĩ năng tăng từ 1.5/2/3 giây => 2/3/4 giây

Garen

 • Sát thương kĩ năng tăng từ 450/675/1125 => 450/675/1350

Nidalee

 • Sát thương kĩ năng tăng mỗi ô tăng từ 10% => 20%

Tướng 2 Vàng

Jarvan IV

 • Sát thương kĩ năng tăng từ 175/250/500 => 175/250/750

Tướng 3 Vàng

Kennen

ĐTCL bản 10.21: Buff hàng loạt Hệ Tộc, sửa lại Nguyệt Tộc, Thánh Thần 3

 • Sát thương kĩ năng tăng từ 300/450/900 => 300/450/1350

Trên đây là một số thay đổi trong Đấu Trường Chân Lý bản cập nhật 10.21 để anh chị em tham khảo và thay đổi lối chơi phù hợp.

Related Posts