ĐTCL Mùa 4: Top 2 đội hình Pháp Sư + 3 đội hình Khai Sáng mạnh nhất

ĐTCL Mùa 4: Top 2 đội hình Pháp Sư + 3 đội hình Khai Sáng mạnh nhất

Cùng tham khảo ngay top 2 đội hình Pháp Sư và top 3 đội hình Khai Sáng mạnh nhất Đấu Trường Chân Lý mùa 4 để leo rank Kim Cương, leo rank Cao Thủ bên dưới đây nhé.

2 đội hình Pháp Sư mạnh nhất ĐTCL mùa 4 rank Kim Cương

Là một trong những đội hình dễ kiếm ít đụng hàng trong meta hiện tại, hãy cùng tham khảo qua 2 đội hình Pháp Sư mạnh nhất ĐTCL Mùa 4 sau.

Đội hình Pháp Sư U Hồn

Đội hình chính:

 • Ahri
 • Lulu
 • Annie
 • Yuumi
 • Veigar
 • Cassiopeia
 • Aatrox
 • Lilia

Tổng buff: 6 Pháp Sư, 2 U Hồn, 2 Linh Hồn, 2 Bí Ẩn

Tướng Tinh Anh: Ahri Pháp Sư (dame chính) hoặc Annie Pháp Sư (Tank chính)

Trang bị khuyến cáo:

 • Ahri: Thương Shojin, Mũ Phù THủy, Bùa Xanh, Găng bảo thạch
 • Annie: Thú Tượng Giáp, Áo choàng lửa, Kiếm Súng Hextech
 • Veigar: Bùa Xanh, Kiếm Súng Hextech

ĐTCL Mùa 4: Top 2 đội hình Pháp Sư + 3 đội hình Khai Sáng mạnh nhất 1

Đội hình Pháp Sư Bí Ẩn

 • Twisted Fate
 • Ahri
 • Lulu
 • Annie
 • Veigar
 • Nami
 • Shen
 • Cassiopeia

Tổng buff: 6 Pháp Sư, 2 Bí Ẩn, 1 Nhẫn Giả

Tướng Tinh Anh: Annie Pháp Sư (Tank chính) > Ahri Pháp Sư (dame chính)

Trang bị khuyến cáo:

 • Ahri: Thương Shojin, Mũ Phù THủy, Bùa Xanh, Găng bảo thạch
 • Annie: Thú Tượng Giáp, Áo choàng lửa, Kiếm Súng Hextech
 • Veigar: Bùa Xanh, Kiếm Súng Hextech

3 đội hình Khai Sáng phối hợp mạnh nhất mùa 4

Là một trong các đội hình khắc chế các đội hình thuần sát thương như Pháp Sư, Thiện Xạ và Cuồng Giáo, hãy cùng tham khảo qua đội hình Khai Sáng mạnh nhất Mùa 4 ĐTCL trên rank Cao Thủ.

Đội hình 6 Khai Sáng hỗn hợp

 • Nami
 • Pyke
 • Janna
 • Lux
 • Irelia
 • Morgana
 • Shen
 • Talon

Tổng buff: 6 Khai Sáng, 2 Đại Sư, 2 Sát Thủ, 2 Mê Hoặc, 2 Thánh Thần, 2 Bí Ẩn, 1 Nhẫn Giả

Tướng Tinh Anh: Tướng Khai Sáng bất kì (Talon là tốt nhất)

Trang bị khuyến cáo

 • Talon: Vô Cực Kiếm, Huyết Kiếm, Găng tay công lý, Giáp Thiên Thần, Áo choàng thủy ngân
 • Morgana: Quỷ Thư, Thương Shojin
 • Pyke: Tim Băng, Quỷ Thư
 • Shen/Irelia: Thú Tượng Giáp, Giáp Lửa

ĐTCL Mùa 4: Top 2 đội hình Pháp Sư + 3 đội hình Khai Sáng mạnh nhất 3

Đội hình Sát Thủ Khai Sáng song song

Đội hình chính:

 • Pyke
 • Janna
 • Lux
 • Katarina
 • Irelia
 • Morgana
 • Shen
 • Talon

Tổng buff: 4 Sát Thủ, 4 Khai Sáng, 2 Đại Sư, 2 Mê Hoặc, 2 Thánh Thần, 2 Bí Ẩn, 1 Nhẫn Giả

Tướng Tinh Anh: Tướng Sát Thủ bất kì

Trang bị khuyến cáo

 • Talon: Vô Cực Kiếm, Huyết Kiếm, Găng tay công lý, Giáp Thiên Thần, Áo choàng thủy ngân
 • Morgana: Quỷ Thư, Thương Shojin
 • Pyke: Tim Băng, Quỷ Thư
 • Irelia: Thú Tượng Giáp, Giáp Lửa

Đội hình 4 Khai Sáng (không tìm được tướng Tinh Anh)

Đội hình chính:

 • Pyke
 • Janna
 • Lux
 • Irelia
 • Morgana
 • Talon
 • Shen

Đội hình chính: 4 Khai Sáng, 2 Sát Thủ, 2 Đại Sư, 2 Mê Hoặc, 2 Thánh Thần, 2 Bí Ẩn, 1 Nhẫn Giả

ĐTCL Mùa 4: Top 2 đội hình Pháp Sư + 3 đội hình Khai Sáng mạnh nhất 5

Tướng Tinh Anh: Tướng Khai Sáng bất kì (Talon là tốt nhất)

Trang bị khuyến cáo

 • Talon: Vô Cực Kiếm, Huyết Kiếm, Găng tay công lý, Giáp Thiên Thần, Áo choàng thủy ngân
 • Morgana: Quỷ Thư, Thương Shojin
 • Pyke: Tim Băng, Quỷ Thư
 • Shen: Thú Tượng Giáp, Giáp Lửa

Trên đây là 2 đội hình Pháp Sư và 3 đội hình Khai Sáng mạnh nhất mùa 4 Đấu Trường Chân Lý để anh chị em tham khảo áp dụng. Chúc may mắn nha!

Nguồn bài: Lag.vn