ĐTCL Mùa 4: Top 3 đội hình Song Đấu, 3 đội hình Nguyệt Tộc mạnh nhất

Đâu là những đội hình Song Đấu và đội hình Nguyệt Tộc mạnh nhất ở Đấu Trường Chân Lý Mùa 4: Định Mệnh để người chơi sử dụng? Hãy cùng xem ngay bên dưới đây.

3 đội hình Song Đấu mạnh nhất ĐTCL mùa 4

Song Đấu hỗn hợp

Đội hình chính:

 • Yasuo
 • Fiora
 • Jax
 • Kalista
 • Yuumi
 • Shen
 • Lee Sin
 • Yone

Tổng buff: 2 Độc Hành, 6 Song Đấu, 2 Đại Sư, 2 Thánh Thần, 2 Bí Ẩn, 1 Nhẫn Giả

Tướng Tinh Anh: Yasuo Song Đấu

ĐTCL Mùa 4: Top 3 đội hình Song Đấu, 3 đội hình Nguyệt Tộc mạnh nhất 1

Song Đấu Đại Sư và Thánh Thần

Đội hình chính:

 • Yasuo
 • Jax
 • Xin Zhao
 • Kalista
 • Irelia
 • Lee Sin
 • Yone
 • Zilean

Tổng buff: 2 Độc hành, 5 – 6 Song Đấu, 3 Đại Sư, 3 Thánh Thần, 2 Bí Ẩn, 1 Nhẫn Giả

Tướng Tinh Anh: Yasuo Song Đấu

ĐTCL Mùa 4: Top 3 đội hình Song Đấu, 3 đội hình Nguyệt Tộc mạnh nhất 2

Đội hình chính:

 • Janna
 • Kalista
 • Jax
 • Yasuo
 • Xin Zhao
 • Shen
 • Irelia
 • Yone

Tổng buff: 5 – 6 Song Đấu, 2 Độc Hành, 2 Khai Sáng, 2 Đại Sư, 2 Bí Ẩn, 1 Nhẫn Giả

Tướng Tinh AnhYasuo Song Đấu

ĐTCL Mùa 4: Top 3 đội hình Song Đấu, 3 đội hình Nguyệt Tộc mạnh nhất 3

3 đội hình Nguyệt Tộc mạnh nhất mùa 4

Nguyệt Tộc hỗn hợp 6 Hệ tộc

Đội hình chính:

 • Lissandra
 • Ezreal
 • Sylas
 • Warwick
 • Aphelios
 • Kindred
 • Yuumi
 • Janna

Tổng buff: 3 Nguyệt Tộc, 3 Thợ Săn, 2 Đấu Sĩ, 2 Mê Hoặc, 2 Bí Ẩn, 2 Linh hồn

Tướng Tinh AnhAphelios (Nguyệt Tộc > Thợ Săn) > Sylas/Lissandra (Nguyệt Tộc)

ĐTCL Mùa 4: Top 3 đội hình Song Đấu, 3 đội hình Nguyệt Tộc mạnh nhất 4

Nguyệt Tộc Thợ Săn kẹp Đấu Sĩ

Đội hình chính:

 • Aphelios
 • Ashe
 • Kindred
 • Warwick
 • Sylas
 • Nunu
 • Maokai

Tổng buff: 3 Nguyệt Tộc, 4 Thợ Săn, 4 Đấu Sĩ, 3 Thần Rừng

Tướng Tinh Anh: Aphelios Nguyệt Tộc > Sylas Nguyệt Tộc

ĐTCL Mùa 4: Top 3 đội hình Song Đấu, 3 đội hình Nguyệt Tộc mạnh nhất 5

Nguyệt Tộc 6 Đấu Sĩ

 • Aphelios
 • Ashe
 • Warwick
 • Sylas
 • Nunu
 • Maokai
 • Vi
 • Sett
 • Lissandra

Tổng buff: 3 Nguyệt Tộc, 1 Đại Cạ, 6 Đấu Sĩ, 3 Thợ Săn, 3 Thần Rừng

Tướng Tinh Anh: Aphelios Nguyệt Tộc > Sylas Nguyệt Tộc

ĐTCL Mùa 4: Top 3 đội hình Song Đấu, 3 đội hình Nguyệt Tộc mạnh nhất 6

Related Posts