ĐTCL: Top 10 đội hình leo rank đứng đầu Hàn Quốc và Bắc Mỹ

Mời các bạn tham khảo ngay 10 game thủ cùng các đội hình mà họ sử dụng trong Đấu Trường Chân Lý để leo top lại server Hàn Quốc và Bắc Mỹ hiện nay nhé.

Xem ngay 10 Team này để leo top server thôi nào. 

5 game thủ + đội hình top server ở ĐTCL server Bắc Mỹ

DeliciousMilkGG

Đội hình chính:

2 Núi, 4 Hộ Vệ, 4 Nước, 3 Pháp Sư, 2 Bí Ẩn

1 Giả Kim, 3 Độc, 3 Mãnh Thú, 3 Sát Thủ, 2 Cát, 2 Kim Loại

ĐTCL: Top 10 đội hình leo rank đứng đầu Hàn Quốc và Bắc Mỹ 1ĐTCL: Top 10 đội hình leo rank đứng đầu Hàn Quốc và Bắc Mỹ 2

SleetTFT

Đội hình chính:

4 Nước, 3 Triệu Hồi, 3 Bóng Tối, 2 Cung Thủ, 3 Lửa, 2 Hộ Vệ
Giả Kim, 3 Độc, 3 Mãnh Thú, 4 Tinh Thạch, 2 Cung Thủ, 2 Kim Loại

ĐTCL: Top 10 đội hình leo rank đứng đầu Hàn Quốc và Bắc Mỹ 3

GrandVice8

Giả Kim, 3 Độc, 3 Mãnh Thú, 4 Tinh Thạch, 2 Cung Thủ, 2 Kim Loại
4 Lửa, 4 Nước, 3 Pháp Sư, 3 Triệu Hồi, 2 Bí Ẩn

ĐTCL: Top 10 đội hình leo rank đứng đầu Hàn Quốc và Bắc Mỹ 4

Forest Hermit

4 Bóng Tối, 3 Triệu Hồi, 2 Bí Ẩn, 3 Lửa, 2 Nước, 2 Cung Thủ
3 Mãnh Thú, 3 Cuồng Chiến, 2 Cát, 2 Kiếm Khách, 2 Băng, 2 Kim Loại

ĐTCL: Top 10 đội hình leo rank đứng đầu Hàn Quốc và Bắc Mỹ 5

BeIiever

Giả Kim, Độc, Mãnh Thú, Sát Thủ, Cát Kim Loại
Giả Kim, Độc, Mãnh Thú, Băng, Cát Kim Loại

ĐTCL: Top 10 đội hình leo rank đứng đầu Hàn Quốc và Bắc Mỹ 6

5 game thủ cùng đội hình top server ở ĐTCL server Hàn

AFTV Motion

Đội hình chính: 4 Kiếm Khách, 3 Sát Thủ, 2 Gió, 2 Cát, 2 Bí Ẩn, 2 Kim Loại

ĐTCL: Top 10 đội hình leo rank đứng đầu Hàn Quốc và Bắc Mỹ 7

ZL…

Đội hình chính: 4 – 6 Nước, 3 Pháp Sư, 3 Triệu Hồi, 2 Bí Ẩn

ĐTCL: Top 10 đội hình leo rank đứng đầu Hàn Quốc và Bắc Mỹ 8

Đội hình chính: 2 Núi, 4 Hộ Vệ, 4 Nước, 3 Pháp Sư, 2 Bí Ẩn

ĐTCL: Top 10 đội hình leo rank đứng đầu Hàn Quốc và Bắc Mỹ 9

Đội hình chính:

6 Sát Thủ, 4 Sét, 3 Lửa, 2 Kim Loại
2 Cát, 3 Sát Thủ, 2 Kim Loại
ĐTCL: Top 10 đội hình leo rank đứng đầu Hàn Quốc và Bắc Mỹ 10

Đội hình chính:

3 Rừng, 2 Tự Nhiên, 3 Pháp Sư, 3 Sát Thủ, 3 Lửa
2 Tự Nhiên, 3 Sát Thủ, 2 Cát, 3 Lửa, 2 Bí Ẩn
ĐTCL: Top 10 đội hình leo rank đứng đầu Hàn Quốc và Bắc Mỹ 11

Trên đây là top 10 đội hình leo top server của các game thủ đứng đầu Hàn Quốc và Bắc Mỹ Đấu Trường Chân Lý cho bạn tham khảo. Chúc may mắn!

Related Posts