Tuy thay đổi giảm khá nhiều sức mạnh đối với các tướng trong phiên bản 6.11 nhưng dưới đây là một số nhân vật vẫn được giữ nguyên sức mạnh. Bạn cứ dè chừng những cái tên trong Moba Liên Minh Huyền Thoại dưới đây nhé

Read More…