Là một trong số những NPH lớn đến từ Hàn Quốc luôn được chào đón với