Cư dân mạng đang dậy sóng trước thông tin gMO “Siêu Anh Hùng Liên Minh” chuẩn