Cùng với sự phát triển và lên ngôi của những chiếc smartphone, ngành công nghiệp game