Với sự phát triển không ngừng của game online, yếu tố Achievement ngày càng trở nên phổ