Thông tin mới nhất cho hay David Kim  – Leader của bộ phận thiết kế gameplay cho StarCraft