Black Panther cán mốc 1 tỷ sau 26 ngày công chiếu, tiếp tục ghi tên mình