Góp phần quảng bá hiệu quả hơn thương hiệu, sản phẩm dịch vụ của các nhãn