ĐTCL bản 10.21 chính thức: Thay đổi toàn bộ Hệ Tộc và meta hiện tại

Đấu Trường Chân Lý bản cập nhật 10.21 chính thức với những thay đổi đáng kể. Đặc biệt, toàn bộ Hệ Tộc và meta hiện tại bị Riot điều chỉnh rất nhiều.

(more…)

Continue Reading ĐTCL bản 10.21 chính thức: Thay đổi toàn bộ Hệ Tộc và meta hiện tại