ĐTCL bản update 10.7: Thêm 5 vũ trụ mới, buff hàng loạt Hệ Tộc yếu

Đấu Trường Chân Lý bản cập nhật 10.7 sẽ có hàng loạt các thay đổi, điển hình: ra mắt 5 Vũ Trụ theo chủ đề mới, buff hàng loạt Hệ Tộc yếu và nerf sức mạnh các tướng đang khá mạnh…

(more…)

Continue Reading ĐTCL bản update 10.7: Thêm 5 vũ trụ mới, buff hàng loạt Hệ Tộc yếu

ĐTCL bản 10.7: Riot Games tiết lộ chi tiết sẽ làm lại Tộc Hắc Tinh

Đấu Trường Chân Lý bản cập nhật 10.7, Riot Games tiết lộ chi tiết sẽ làm lại tộc Hắc Tinh để Tộc này trở thành một lựa chọn chơi được chứ không còn bị bỏ xó như hiện tại.

(more…)

Continue Reading ĐTCL bản 10.7: Riot Games tiết lộ chi tiết sẽ làm lại Tộc Hắc Tinh