ĐTCL bản 9.21: Cung Thủ và 6 Pháp Sư trở lại còn Công Nghệ bị nerf?

Riot dự kiến sẽ mang Hệ Cung Thủ và 6 Pháp Sư trở lại còn Công Nghệ có thể sẽ bị nerf thảm hại ở bản cập nhật 9.21 Đấu Trường Chân Lý. Cùng xem cụ thể với chúng tôi nào.

(more…)

Continue Reading ĐTCL bản 9.21: Cung Thủ và 6 Pháp Sư trở lại còn Công Nghệ bị nerf?