Hầu hết người chơi đêu lầm  tưởng rằng Đột Kích Mobile tại Việt Nam  chính là CF