Theo thông tin mới nhất mà Game Cho iOS mới thu nhận được thì NPH VTC