Phiên bản big update 7.xx có sự thay đổi lớn khi mà thay vì chia đôi Bounty