Nếu bạn đang từng ngày từng giờ mong ngóng tựa game Pokemon GO thì có lẽ Dragon