Đấu Trường Chân Lý bản cập nhật 10.1 vừa chính thức ra mắt với loạt thay đổi Hệ/Nguyên Tố, trang bị mới, buff cho hơn 10 tướng khác nhau&#

Read More…