Là một trong 2 môn phái mới của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, bạn đã biết