Không quá nổi bật giữa rừng game mobile online hay nhat của dòng game kiếp hiệp, chặt