Nào những tín đồ của Apple đã có kế hoạch gì cho tuần mới hay chưa