Rodeo Stampede – Sky Zoo Safari là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thể loại