NPH Gamota vừa “thả thính” dân tình những hình ảnh Việt hóa đẹp không tưởng của Kiếm Hiệp Truyền