Closers Online, Valnir Rok, Citadel: Forged With Fire và Kritika là những tựa game chặt chém ấn tượng sắp