Đóng vai trò vừa là mẫu ảnh, vừa là nhân vật lồng tiếng trong game Dota