Chính thức cho phép tải về và chơi thử vào lúc 11h11′ ngày hôm nay 11/1,