Với sự thành công của phiên bản 1, Gravity Orange tiếp tục ra mắt phiên bản 2