Gunny mobile

Gamer khổ tâm vì Tân Thế Giới của Gunny Mobi

Tựa game iOS Gunny Mobi đang gây khá nhiều bức xúc và khổ tâm cho người

Top game cho iOS nhiều người chơi nhất 2014

Cùng với sự phát triển và lên ngôi của những chiếc smartphone, ngành công nghiệp game