Tập 1, rating của “Mr. Sunshine” chính thức đè bẹp “Goblin” và “Hậu Duệ Mặt Trời”