8 phim cổ trang Trung Quốc nổi tiếng có cặp đôi yêu nhau “ngược nhất”

Không thể phủ nhận được đây đều là những bộ phim cổ trang Trung Quốc nổi tiếng nhất trong lịch sử và cũng có cặp đôi yêu nhau “ngược tâm nhất” đến chết cũng không hạnh phúc bên nhau.

(more…)

Continue Reading 8 phim cổ trang Trung Quốc nổi tiếng có cặp đôi yêu nhau “ngược nhất”