Gamechoios – Một năm 2014 đầy biến động của làng game Việt đang dần khép lại,