Tiếp nối 5 cái tên của phần 1, trong phần 2 của loạt bài game iOS