Tiếp theo loạt bài Game iOS miễn phí hay tuần cuối tháng 11, bạn đọc cùng