Cộng đồng Vainglory nói riêng và cộng đồng game thủ nói chung đang xôn xao trước