Tại sao bạn dùng 3G/4G trên iPhone mà dung lượng lại nhanh hết đến như vậy? Chắc