Khai thác chủ đề xây dựng thành phố, Island of Mu cho phép người chơi hiện thực hóa tài thiết kế và trí tưởng tượng của mình.