Gamechoios.net – Sau đứa con của Nguyễn Hà Đông – Flappy Bird đình đám, sự ra