Được kỳ vọng là tác phẩm tầm vóc,  Kong: Skull Island khiến khản giả Việt Nam