Với list thay đổi trong phiên bản 6.10 của Liên Minh Huyền Thoại của Riot, muốn leo rank nhanh chắc chắn bạn không thể không cân nhắc dùng những vị tướng dưới đây

Read More…