Với list thay đổi trong phiên bản 6.10 của Liên Minh Huyền Thoại của Riot, muốn leo