Lost Socks: Naughty Brothers là lựa game hành động pha trộn nhiều thể loại như chạy,