Nóng hơn cả thời tiết ngoài trời lúc 12h trưa, những nhân vật dưới đây của