Metal Fist có lối chơi gần giống với Street Fighter nhưng lại sở hữu nền đồ họa