Đọc sách trên thiết bị di động đã và đang trở thành xu hướng trong thời