Đây là con số được đưa ra từ ông Lê Hồng Minh – Chủ tịch kiêm