Sấy không giật tâm, tâm chỉ nảy khoảng 0,05 cm là điều mà nhiều người đang tìm kiếm trong câu hỏi: 3 khẩu súng “sấy gần như không giật” vào tay Nam Blue trong BUBG Mobile là cái tên nào

Read More…