Là một trong số những siêu phẩm của năm, fifa 16 đã chính thức khởi tranh